محصولات و سرویس‌ها
گپ؛ پیام رسان و شبکه‌ی اجتماعی
ویدانما؛ شبکه‌ی اجتماعی
بازیبان؛ پرتال انتشار بازی
سرویس‌های ارزش افزوده
اپراتورهای مجازی تلفن همراه
میهن نیک
تولید بازی
سامانه SMSPanel
راه‌کارهای پیام کوتاه
انتشار نرم افزار
زیرساخت‌های‌نرم‌افزار
فروشگاه کسب‌وکارهای اینترنتی
درگاه متمرکز پرداخت‌های خارجی
درگاه متمرکز پرداخت‌های داخلی